+ Ana Sayfam Yap     + Sık Kullanılanlara Ekle     + Firma Girişi  
Ana Sayfa Haberler Firma Rehberi Şehir Pazarı Emlak İlanlar Araba Fikir Köşesi Fotoğraf Şehir Rehberi İletişim
 
   VAHYİN PENCERESİNDEN
  Hasan SUNGUR
   GÜL YETİŞTİREN ADAM
  Yakup ŞEKER
   BİSMİLLÂHİRRAHMÂNİRRAHÎM
  ERHAN KARAOĞLAN
   GÜNÜN YORUMU
  EDİBALİ YORULMAZ
   EĞİTİMCİ GÖZÜYLE
  ALİ YALÇIN
   SAĞLIKLI YAŞAM UZMANINIZ
  HERBALİST LOKMAN GÜZEL
   REHBERİ KURAN OLAN
  RAMAZAN KAYAN
En Çok Okunan Haberler
 ANDIZ PEKMEZİ VE ANDIZIN YARARLARI
  İMAM HATİP LİSELERİ 9.SINIF DERS
 ANDIZ PEKMEZİ NASIL KULLANILIR
 ANDIZ PEKMEZİNİN YAPILIŞI
 Mersin, Erdemli'nin Tarihi Yerleri
 ERDEMLİ GÜRBÜZ HALI YIKAMA
 UHUD SAVAŞI/Bİ'Rİ MAUNA FACİASI
 HALK EĞİTİM MERKEZİNE USTA ÖĞRETİCİ
 ERDEMLİ UĞRAK TANTUNİ/ALO TANTUNİ
 700.YIL ANADOLU LİSESİ YENİ BİNASI
En Çok Yorumlanan Haberler
 ANDIZ PEKMEZİ VE ANDIZIN YARARLARI
  İMAM HATİP LİSELERİ 9.SINIF DERS
 AFYON ÇINAR TERMAL OTELE BEDAVA...
 ERDEMLİ İÇİN EN GÜÇLÜ ADAY BADAS
 Mersin, Erdemli'nin Tarihi Yerleri
 ERDEMLİ LİDERİNİ BEKLİYOR
 İMAM-HATİPLİ ÖĞRENCİ KALBİNE YENİL.
 İMAM-HATİPLİ ÖĞRENCİ KALBİNE YENİL.
 ÇOK DAHA GÜÇLÜ GELİYOR
 Erdemli'de Dondurma show
 İşsizlere İş
 HALİT ÇORTUL ERDEMLİ İLÇE BAŞKANI
 ERDEMLİ GÜRBÜZ HALI YIKAMA
 HALİL METİK YENİDEN BAŞKAN
 YAZ SİL NEON TABELA BAYİLİĞİ
 EN KARİZMATİK LİDER SAYIN BADAS
 MOTORİNDE ŞOK İNDİRİM
 ÜNİVERSİTE SINAVINA BAŞVURULAR
 UHUD SAVAŞI/Bİ'Rİ MAUNA FACİASI
 Genç Girişimciler Çığır Açıyor
 Erdemli'de İnşaatan Düşen İşçi
 TATİLİNİZ KABUSA DÖNÜŞMESİN
 ERDEMLİ UĞRAK TANTUNİ/ALO TANTUNİ
 Elvanlı İÖO Türkiye Finalinde
 ERDEMLİ SANAYİCİLERİ ÇANAKKALEDE
 MHP İLÇE BAŞKANI BEKİR ÖZSU...
 MEB, ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI YAPACAK
 Erdemli'de Sera Üzümü
 ERDEMLİ MHP AVGADIDA MİTİNG YAPTI
 Erdemli Köy Turnuvası
 AK PARTİ İLÇE TEŞKİLATI İSTİFA ETTİ
 İmam Hatip Liseleri
 ERDEMLİ %51 "EVET" DİYECEK
 MERSİN MASA TENİSİ ANTRENÖRLÜK KURS
 ERDEMLİ HALKINA MÜJDE...
 2012 KPSS SORU VE CEVAPLARI
 ERDEMLİDE TRAFİK KAZASI:1 ÖLÜ
 ASİL OTO VE HALI YIKAMA ERDEMLİ
 Erdemli İçin Acı Kayıp
 EĞİTİM BİR SEN 24 KASIMI KUTLADI
 700.YIL ANADOLU LİSESİ YENİ BİNASI
 

KUTLU DOĞUMCULARA DUYRULUR

PEYGAMBERİMİZİN ÜMMETİNİ ALLAHA ŞİKAYET ETMESİ 10.03.2013
 

 PEYGAMBERİN ÜMMETİNİ  ALLAHA ŞİKAYETİ:"BU KAVMİM KURANI TERKETTİ"

"Kur'an'ı terketmek", "Kur'an'ı terkedilmiş bırak­mak" ve "Kur'an'ı terkedilmeye layık görmek"; bu cümlelerin hepsi de, Kur'an'la ilgili temel bir yaklaşımı, Kur'an'ı ya temelden reddetmeyi ya da kabul etmiş görünüp, onu, insan hayatını tedvir edici bir ilahi kanun­lar mecmuası olarak kabul etmemek suretiyle (endirekt olarak) reddetme keyfiyetine işaret eden ifadeler olup, Furkan suresinin 30. ayetinin mealinden başkası değil­dir.

Kur'an literatüründe şirk'in ne anlama geldiğini yerli yerince anlamanın kilometre taşlarından biri de kuşku­suz bu ayetin mesajıdır. Bu mesaj, bir kavmin, Kur'an'a iman etmiş görüntüsündeki bir kavmin Kur'an'dan kopması: Kur'an'la yollarını ayrıştırması olayı, "İslam toplumu" denen toplumsal yapılarda bir türlü anlaşıla­mayan, yerli yerince değerlendirilemeyen, popülist yorumlardan arındırılamayan şirk olgusuna önemli bir açıklık getirmektedir.

Tamamı 77 ayet olan Furkan suresi Mekke'de, -muhtemelen Mekke'nin orta dönemlerinde nazil olmuştur. Surenin baş taraflarında, Mekke putperestlerinin Hz. Peygamber hakkındaki ve Kur'an hakkındaki şeytani yaklaşımları; Kur'an vahyini etkisizleştirmeye yönelik propagandatif söylentileri konu edilmekte; bunlara gerekli ilahi cevaplar verildikten sonra, kafirlerin asıl olarak es-Sa'aholarak adlandırılan kıyamet (ve yeni­den dirilişi) yalan saydıkları üzerinde durulmaktadır.

İşte bu izahların akabinde, Peygamber Hz.Muhammed'in (a.s.)lisanıyla, üzerinde duracağımız şu sözler irad edilmektedir.

"Ve [o gün]Rasul: "Ey Rabbim!" diyecek, 'Kav­mimden [bazıları]bu Kur'an'ı gözden çıkarılacak bir şey olarak gördü!"

Kureyş müşriklerini hedef alan bu sözlerin, Hz. Peygambertarafından Mekke'de mi söylendiği, yoksa ahirette mi söyleneceği, tartışma konusu olmuştur. Ayetin siyak ve sibakı, her iki ihtimali de mümkün kılmaktadır.

Bu sözleri Hz.Peygamber'in, müşriklerin tazyiklerinden ve saldırılarından bunaldığı bir anda söylediğini düşünen müfessirler, NuhPeygamberin, kavmini Allah'a şikayet edip, helak edilmelerini talep etmesi ile Hz.Muhammed'inbu sözü arasında bir benzerlik kurmakta ve Hz.Muhammed'inde, Nuhgibi, -zımnen- kavminin helakini istediği anlamına geldiğini ileri sürmektedirler. Fahreddin er-Razi ise bu sözün arkasından Hz.Peygamber'in, beddua etmeyip beklemeyi tercih ettiğini delil göstererek, bu yorumu geçersiz saymaktadır.

Müfessir Beyzavi ise, Nuh Peygamber örneğini işin içine hiç karıştırmaksızın, Peygamberin bu sözünün müşrik kavmini korkutmak maksadına yönelik olduğunu belirtmektedir: "Bu sözde Peygamber'in kavmini korkutma anlamı vardır. Çünkü Peygamberler (a.s.) kavimlerini Allahu Teala'ya şikayet ettikleri zaman azap edilmeleri aciliyet kesbeder.

Bize göre, Peygamber'e ait bu sözün "dünyada mı söylendi, ahirette mi söylenecek?"tartışmasının fazla bir önemi yoktur. Çünkü bu söz, Hz.Peygamber'den tek bir kere sudur etmiş, salt bir kelamdan iba­ret olmayıp, yaşanan bir hayata, bir keyfiyete, Mekke toplumu ile Kur'an münasebetine delalet eden bir tespittir. Kur'an-ı Kerim'de bunun örnekleri çoktur. Hz.Peygamber'in bu şikayeti hem kavlen hem halen 13 yıllık Mekke döneminde varid idi, Ahiret ise, zaten bu şikayetin muhataplarının hesap vereceği mahaldir.

Şu halde önemli olan, Peygamber'in kavminin Kur'an'ı terketmesinin, terkedilmiş tutmasının ne anla­ma geldiği ve bu anlamın günümüz "Müslüman toplu­mu" açısından ne ifade ettiğidir.

Mekke toplumunun ezici çoğunluğu Hz.Muham­med'in risaletini tasdik etmemişti. Furkan suresinin 31. ayetinde "İşte bu şekilde, biz her Peygambere mücrim (/kafirlerden düşman(lar) kılmışızdır. Yol gösterici ve yardım edici olarak Rabbin yeter." denmesinden de anlaşılacağı gibi, Kureyş kavmi de Hz.Peygamber için düşman idi. Esasen onların, Kur'an'ı reddedişleri ve Peygamberin elçiliğini kabul etmeyişleri yine Kur'an tarafından çok detaylı bir şekilde anlatılmaktadır.

Bu cümleden olarak. "Allah peygamber olarak seni mi seçti?"şeklindeki istihzai soruları; peygamber olarak bir beşer değil de melek beklentileri:  "Bu Kur'an'ı değiştir..."şeklindeki taleple­ri; Kuran'ın bilhassa ahiretle ilgili anlatımlarına "bunlar esatiru'l-evvelindir" demeleri;ve atalar kültünü öne çıkartıp, atalarının yolundan ayrılmayacaklarına ilişkin kararlılıklarını açıklamaları sadece birkaç örnek olarak anılmaya elverişlidir.

Zaten Kur'an'a iman edilmeyişinden dolayıdır ki, Hz.Peygamberin on üç sene süren sabırlı mücadelesi, nihayet 622 yılında hicretle noktalanmış, Medine'de yeni bir dönem başlamıştır.

Kısacası Kureyş başta olmak üzere, Mekke kabile­leri Kur'an'ı kabule şayan bulmamışlardı. Önceki Nebilerin karşılaştıkları gibi bunlar da Peygamberlerini taşlamaktaydılar. Eğer ille de Kur'an'ın Allah katından gelen bir vahiy olduğunda ısrarlıysa Muhammed'in bazı fevkaladelikler göstermesini istemekteydiler:

• Mesela Muhammed yerden bir kaynak (pınar) fışkırtmalıydı;
• Bir hurmalık ya da üzüm bağı edinmeli ve içinden gürül gürül ırmaklar akmalıydı;
• Veya "iddia ettiği gibi" üzerlerine göğü parça parça düşürmeliydi;
• Veya Allah ve/veya melekler (bulutlar içinde) karşılarına gelmeliydi;
• Veya altından bir ev edinmeliydi:
• Yahut göğe çıkmalı, oraya çıktığının kanıtı olarak da bir kitap getirmeliydi!

İşte müşriklerin bütün bu isteklerini yerine getireme­yen Peygamber Hz.Muhammed (sav) onların naza­rında 'sınıfta kalıyor've getirdiği mesaj terkedilmeye mahkum oluyordu!

Elbette başta Hz.Peygamber olmak üzere bilenler biliyordu ki, Mekkeliler'in esas tavırları, vahyin hayatla­rına müdahalesiniistememeleri idi. "Gökten geldiğine"(?) inanılan bir kitaba göre yaşamayı kabul etme­mekteydiler. Yaşadıkları cahiliyye hayatını Kur'an'ın ilahi hükümleriyle değiştirmeye yanaşmamaktaydılar. Çünkü heva ve hevesleri böyle istiyordu. Kurulu düzen­lerinin değişmesini arzu etmiyorlardı.

Kendileri insanları kullaştırmış olanlar tabi ki, Allah'a kul olmak istemezler­di. Bütün bir toplumu kendi kerametlerine inandırmış olanlar, onların ekmek kapısı olduklarını benimsetmiş olanlar; kendilerinin riyasetinde en iyi biçimde yaşaya­caklarına halkı şartlandırmış olanlar elbette ki alternatif bir yaşam biçimi tanımayacaklardı!

el-Mehcur sözcüğü, terkedilmiş, kendisinden ayrılınmış anlamına gelmektedir. Yani Hz.Peygamber'in dilinde bu söz, "Bu kavmim (Kureyş). Kur'an'ı terketti ve ondan ve ona imandan insanları engelledi." anlamına geliyordu.

Kureyş kabilesi Hz.Muhammed'i dinlemek bile istemiyordu. Çünkü dinlemek, dinlemeye kabul görmek demekti, ona belli bir değer atfetmekti. Oysa onlara göre Kur'an'ın böyle bir değeri olamazdı. Kureyş, Allah'ın Muhammed'i elçi olarak seçmesini hazmedemiyordu; daha doğrusu öyle görünüyordu. Çünkü sıkıntının esas kaynağı vahye teslim olamamak­tı. Bunun için, Allah'ın Muhammed'i elçi seçmesini problemin esasıymış gibi kullanıyorlardı:

Kur’an neden iki büyük adam'dan birine indirilme­miş de Muhammed'e indirilmişti?Muhammed'i gördükçe, "Bu mu Allah'ın Peygamber olarak gönderdi­ği?"diyorlardı. Kur’an vahyini etkisiz hale getirmek için kafirlerin başvurduğu yöntemin bir parçası da, Hz.Muhammed'i mecnun ilan etmekti. Yani, Onun cinlerle ilişkisi olduğunu, vahyin bir anlamda saçma-sapan şair sözlerinden ibaret olduğunu ileri sürüyorlar­dı.

Tıpkı. "Sakın ilahlarınızı terketmeyin; Vedd, Suva, Yeğus, Yeuk ve Nesr'i asla bırakmayın!"diyerek Nuh'a karşı şirk asabiyyeti ile karşı koymaya çalışan benzerleri gibi, kendileri de Lat, Menat, Hubel ve Uzza gibi ilahlarına dört elle sarılmaktaydılar. Hem de onların birer taş kütlesinden ibaret sanal tanrılar olduklarını bile bile:

"Liderleri öne atılır: Pes etmeyin ve ilahlarınıza sımsıkı sarılmaya devam edin: yapılacak tek şey budur!" Biz, yeni itikatların hiç birinde böyle [bir iddia] duymadık! Bu [fanî]  bir insanın uydurmasından başka bir şey değildir! Ne yani! [ilahi]uyarı, içimizden bir tek ona mı indirildi?..."

Kafir Mekkeliler'in durumunun bir benzeri. Bakara suresinde Ehli Kitab'a ilişkin anlatılmaktadır:

"Allah tarafından kendilerine, yanlarında bulunanı tasdik edici bir elçi gelince Ehli Kitab'dan bir fırka. Allah'ın kitabını arkalarına attılar; sanki onu hiç bilmi­yormuş gibi davrandılar."

Kureyş'i Bugüne Taşımak
İşte bütün çağlarda olduğu gibi 21. asırda da Kur'an aynen bu şekilde "mehcur" bırakılmaya devam etmek­tedir. Yani Kur'an terkedilmiştir. Mümkün mertebe görmezden gelinmekte, yok sayılmaktadır. Onu görür­den gelenlere, var sayanlara düşmanlık etmede bir şey değişmiş değildir. Ama, değişen çok önemli bir şey var ki, günümüzün, Kur'an'ı mehcur bırakan toplumları, -Mekkeliler'in aksine- kendilerini Kur'an'a nisbet etmek­te hiçbir beis görmüyorlar...

Aslında "Kur'an'ı terkedilmiş bırakma" sürecinde, Peygamberden sonraki kısa bir dönemin dışında, hemen hemen bir kesinti söz konusu değildir. Bu süreç, çok değişik kültürel, düşünsel, edebi, mistik, siyasi v.b. istasyonlardan geçerek, bu günlere kadar gelmiştir.

"Kur'an'ı terkedilmiş bırakma" yürüyüşü, her istasyondan yeni bazı curufat yüklenerek; hem de kendisini uyarmaya kalkışan, Kur'an'ın gerçek bağlıları­nı da kolayca elimine ederek ilerlemeye devam etmek­tedir. Bu yürüyüş -en iyisini Allah bilir ama-, kıyamete kadar da devam edecektir.

Peygamber sonrası dönemde, saltanata giden yoldaki engelleribertaraf etmek için Kur'an yapraklarını süngülerin ucuna taktıran Muaviye, Kur'an'ı terkedenlerin ilk değilse de en trajik örneğiydi. Oluk oluk insan kanı akıtılan bu fitneler döneminden sonra, ihtida eden yeni kavimler, kabileler ve bölgeler elinde, Kur'an, eski Zerdüşt, Şamanist, Budist, Neo-Platonist v.b. bir sürü putperest fikirlerin, öğretilerin gölgesine terkedildi. Artık Kur'an, evin baş misafiri görünümünde, aslında bir sığıntıidi. Kur'an, anılan din ve kültürlerin mistik telakki­lerine tabi tutulmaya başlanmıştı. Kur'an'ın bir zahiri, bir de batını var denerek, zahiri köpeklere atılıyor, 'batını' ise akla hayale gelmedik heterodox yorumların menbaı kılınıyordu.

Bu yeni dönemde Allah tabir caizse emekliye sevkedilmiş, O'nun yerine ricalü'l-Gayb adı verilen (üçler, yediler, kırklar gibi) ilahlar panteonu kainatı sevk ve idare ediyor: yağmuru yağdırıyor, rüzgarı estiriyor insanlara ve kainata hükmediyordu. Artık insanlar "ene'l-Hak" diyerek tanrı ile insan ayrılığı, aynılığa dönüştürülüyordu.

İlerleyen süreçte Kur'an, uydurulmuş günlük ezkar ve evradın basamağı; hurafelerin istinadgahı, Şaman Türklerin yuğ törenlerini andıran cenaze törenlerinin demirbaş malzemesi; yine o dönemin şölenlerini andı­ran düğün, sünnet, asker yollama, yağmur duasına çıkma, pilav günü gibi merasimlerin vazgeçilmez akse­suarı seviyesine düşürülüyordu.

Günümüzde Kur'an bunlara ilave olarak, salt sevap kazandıran bir kıraet olarak algılanmaktadır.Ayrıca, muska, büyü, tılsım, nazarlık gibi İslam-öncesi kalıntılar için de Kur'an alet edilmeye devam etmektedir. Şeyhler, erenler ayaklarını öptürürken, bu cürme Kur'an nezaret ettirilmektedir.

Günümüzde özellikle, Ahmed Yesevi, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Celaleddin Rumigibi tasavvuf uluları­nın İslam anlayışı doğrultusunda "Türk tipi İslam" adı altında alternatif bir din oluşturulmaya çalışılmaktadır, Bu yeni dinde Kur'an'ın adı var ama kendisi yok; onun yerine, kimi ruhanilerin mistik hezeyanları var.

Çağımızda din, bir toplumu oluşturan faktörlerden biri olarak, görece toplumsal bir kabulü haizdir. Seküler Batı dünyasına öykünerek kurulan yeni Türkiye siyasi sistemi, Kur'an'ın buraya kadar anlatılan boyutlarda algılanmasından memnun ve mesrurdur. Bu algılama­nın, -Kur'an'ın aleyhine olarak- daha ileri düzeylere götürülmesi için de olağanüstü bir gayret göstermekte­dir.

Fakat sistemin kendisi bu konuda epeyce rahatla­mış, sıkıntılı günleri geride bırakmıştır; zira bu davayı "içerden" güdecek, bu uğurda bilimsel tezler(!) geliştire­cek kendi teologlarını yetiştirmiş bulunmaktadır. Artık hiçbir siyasinin, devlet başkanının v.s. Kur'an'ın çağın ihtiyaçlarına cevap veremez olduğunu söylemesine gerek kalmamıştır! Çünkü bunları daha ele-güne çıkar bir biçimde, daha bilimsel argümanlarla, daha oturaklı, ağdalı cümlelerle bizzat Kur'an'ın müntesipleri (!) söyle­mektedir! Kur'an'ın ibadet, ahlak ve itikada ilişkin pren­siplerinin dışında kalan hukuk ve ahkam ayetlerinintarihselliği, sözkonusu teologlar tarafından dillendirilmektedir.

Egemen sistem Kur'an'ın depolitizasyonu için artık çok fazla efor harcamamaktadır. Çünkü teologlar, Kur'an'ın siyasetle hiçbir alakasının olmadığını onlardan çok ileri düzeyde iddia ediyorlar. Kur'an, manas­tır hayatı gibi bir ibadet; hoşgörü, itaat, kurban kesmek, oruç tutmak, çarşı-pazarda hırsızlık yapmamak gibi birtakım dindarlık tezahürlerinin dışında, hayata müdahil her türlü talepten arındırılmış durumdadır!

Buna göre Kur'an'ın, Allah'ın istediği şekilde bir toplum yapı­landırılması için hiçbir talebi bulunmamaktadır. Bunlar ideolojik ve totaliter bulunmaktadır.

Şimdilerde Kur'an, demokrasi, liberalizm, hoşgörü, birlikte yaşam, çok hukukluluk, ideolojiden yalıtılmış devlet (!) gibi yükselen değerler'den sayılan bu kavramlara göre okunmakta, bunlara uymayan mesaj­lar gözden çıkartılmaktadır.

Bu arada konfora dayalı lüks bir yaşam da müslü­man toplumların idealini süslemektedir. Dolayısıyla Kur'an'ın mala, kazanmaya, harcamaya, infaka, Allah yolunda mallarımızı harcamaya ilişkin ayetleri de kolay­ca ve kendiliğinden buharlaşmaktadır.

Kur'an'ı mehcur bırakma'nın en bariz sonucu, müslüman toplumların düşünceyi, tefekkürü, akletmeyi, Allah'ın kevni ayetleri üzerinde kafa yormayı tamamen terketmiş bulunmalarıdır.Artık tefekkürün yerini büyülü camın sihirli dünyası almıştır. Bütün bir "müslüman topluluk", iki üç tane TV kanalıyla kolaylıkla hipnotize edilmektedir. Yani, aklını kullanmayan toplumun üzerine Allahu Teala rics indirmektedir.

Sonuç itibariyle, Kur'an günümüz müslüman toplum­larının değerlerinin kaynağını oluşturmuyor. Kur'an çoktan gözden çıkartılmıştır. Müslümanlar tam bir dünyevileşmeyi yaşıyorlar. Dünyaya ve mala çakılıp kalmış durumdadırlar? Ahiret hesabı onları sanki hiç alakadar etmemektedir. "Müslüman toplumlar"ın, Kur'an'a dayalı bir toplum inşa etmek gibi bir gayretleri, hedefleri gözlenmemektedir.

Bu haber 1412 defa okundu.

Arkadaşına Gönder
Yazdır
Habere Puan Ver
Bu habere henüz yorum yazılmamış.

Adınız Soyadınız


Yorumunuz
karakter daha yazabilirsiniz.
Anahtar Kelimeler :  kuranı terketmek  furkan suresi 30,ayet  mehcur bırakmak  kurandan uzaklaşmak  erhan karaoğlan 


 
çelik kapı
Copyright © ERDEMLİ FİRMA ve İLÇE REHBERİ 2009. Tüm Haklary Saklıdır.