+ Ana Sayfam Yap     + Sık Kullanılanlara Ekle     + Firma Girişi  
Ana Sayfa Haberler Firma Rehberi Şehir Pazarı Emlak İlanlar Araba Fikir Köşesi Fotoğraf Şehir Rehberi İletişim
 
   VAHYİN PENCERESİNDEN
  Hasan SUNGUR
   GÜL YETİŞTİREN ADAM
  Yakup ŞEKER
   BİSMİLLÂHİRRAHMÂNİRRAHÎM
  ERHAN KARAOĞLAN
   GÜNÜN YORUMU
  EDİBALİ YORULMAZ
   EĞİTİMCİ GÖZÜYLE
  ALİ YALÇIN
   SAĞLIKLI YAŞAM UZMANINIZ
  HERBALİST LOKMAN GÜZEL
   REHBERİ KURAN OLAN
  RAMAZAN KAYAN
 

Mustafa DURSUN

(dursunlarpirelli@hotmail.com)
ABDULLAH B. MESUD (R.A) SON SÖZLERİ
Abdullah bin Mes?ud hazretleri, Eshâb-ı kirâmın meşhurlarından ve İslâma gelenlerin altıncısıdır. Genç iken imân etti. Kur?ân-ı kerîmi ve hadîs-i şerîf ezberlerdi. İki kerre Habeşistan?a ve Medine?ye hicret etti. Bütün gazâlarda ve Yermük muhârebesinde bulundu. Cennetle müjdelendi. Abdullah ibni Mes?ud, Peygamberimizin müşaviri olup, her zaman Peygamberimizin huzuruna hatta evine girmeye izin verilmiş, eshâbın seçilmişlerinden idi. Her zaman Resûlullahın yanında bulunarak Kur?ân-ı kerîmi iyi öğrendiği gibi pek çok hadîs-i şerîf de dinlemiş ve ezberlemiştir. Abdullah bin Mes?ud, Resûlullahın sünnetine tamamen uyardı. Son derece misafirperverdi. Çok namaz kılardı. ?Ben nafile oruç tutunca namaza zayıf kalıyorum. Halbuki namaz benim için nafile oruçtan daha kıymetlidir.? Derdi. Adalete çok dikkat ederdi. Buyururdu ki: ?Zalimi seven kimse, Kâbe?den 70 yıl ibâdet etse, yine de kıyamet günü Allahü teâlâ onu o zalim ile beraber bulunduracaktır.? Bir gün kendisine: ?Ey İbn-i Mes?ud! Emr bil-mâ?rûf ve nehy ani?l-münker?e riâyet etmeyenler helâk olur? demişlerdi. O da ?Hayır, kalbini ma?rûf ile doldurmayanlar helâk olur? cevabını vermişlerdir. İbn-i Mes?ud Hazreti Osman?ın hilâfetine kadar Kûfe?de kalıp, O?nun da?veti üzerine Medine-i Münevvere?ye döndü. Altmış yaşları civarında hastalandı. Rüyasında Peygamberimizi görmüş, Resûlullah onu kendi tarafına davet etmiş, o da bu daveti büyük bir şevkle kabul etmişti. Bundan çok az bir zaman sonra da vefat etti. Bakî? mezarlığına defnolundu. Abdullah bin Zübeyr ve oğlu Abdullah techiz ve tekfin etmişler ve bütün vasiyyetlerini yerine getirmişlerdir. Cenaze namazını Hz. Osman kıldırmış, Osman bin Mazun da kabre koymuştur. Hastalandıkları zaman Hazreti Osman hususî olarak yanına gelip, ?Allahü teâlâya kavuşma halin yakın; bir sıkıntın, şikâyetin, isteğin var mıdır?? dedi. Cevâben: ?Günahımdan şikâyet ediyorum, rahmet-i ilahiyyeyi isterim? buyurdular. ?Bir tabib getirelim mi?? deyince ?Hacet yok, beni hasta eden Tabîbdir? cevâbında bulunmuştur. Abdullah ibn-i Mes?ud hazretlerinin kız evlâdı çoktu. Hazreti Osman?ın; ?Kızlarınıza ne bıraktınız? Onların geçimleri dardır.? Demesiyle ?Ben onlara Vâkıa? sûresini öğrettim. Ben Cenâb-ı Peygamberden işittim ki: ?Her kim geceleri, akşamdan sonra, Vâkıa?sûresini tilâvet ederse fakirliğe, darlığa düçâr olmaz.? cevabını vermiştir. ?Sen muallim olacak bir gençsin!? Abdullah bin Mes?ud hazretleri, Resûlullahın huzurunda, meclislerinde sık sık bulunurdu. O derece ki Resûl-i Ekrem?in Ehl-i Beyt?inden olduğu sanılırdı. Resûlullahın eşyalarını taşırdı. Onlara hürmetinden çok güzel giyinirdi. Resûlullahın hususi hizmetinden ve O?na yakınlığından meclisine müsâdesiz girerdi. Her emrini yerine getirirdi. Resûlullah Onun için, ?Sen muallim olacak bir gençsin? buyurmuştur. 70 sûreyi Resûlullahın mübarek ağızlarından işiterek ezberlemiştir. Âsım, Hamza, Kısâi, Halef, A?meş gibi meşhur kıraat imamlarının silsilesi İbni Mes?ud?da son bulmaktadır. Peygamber efendimiz, Abdullah bin Mes?ud?u Kur?ân-ı kerîm öğretenlerin başında sayardı. ?Kur?an-ı kerîm?i, İbni Mes?ud, Sâlim, Ubey bin Ka?b ve Muaz bin Cebel?den öğrenin!? buyururdu. Resûl-i Ekrem Kur?ân-ı kerîm?i ondan dinlemeyi çok severdi. Sesi çok güzel idi. Birgün, ?Nisa sûresini oku, Dinleyelim? buyurdu. İbni Mes?ud, ?Kur?ân-ı kerîm size indi. Biz onu sizden okuduk ve sizden öğrendik? dedi. Resûl-i Ekrem, ?Evet öyledir. Fakat ben Kur?ân-ı kerîmi başkasından dinlemeyi severim? buyurdu. İbni Mes?ud okumaya başladı. 41. Âyet-i kerîme olan, ?Halleri ne olacak! Her ümmetten şahid getireceğimiz. Seni de onların üzerine şâhid getireceğimiz zaman...? âyet-i kerîmesine gelince, Resûlullah?ın mübarek gözlerinden yaşlar boşandı. İbni Mes?ud gençliğinde fakir idi. Bundan dolayı Ukbe bin Ebi Huayf?ın koyunlarını güderdi. Bir gün koyun güderken Peygamberimiz ve Hz. Ebû Bekir ile karşılaştı. Peygamberimiz ?Ey genç, içmemiz için sütün var mı?? diye sordular. Olmadığı cevabını alınca; Peygamber efendimiz hiç yavrulamamış bir koyunun memesini mübarek elleri ile sıvazladı ve bir duâ okudu. Koyunun memeleri derhal süt ile doldu. Hz. Ebû Bekir derince bir toprak çanak getirdi. Peygamberimiz onun içerisine süt sağdı. Kendisi içti, sonra Hz. Ebû Bekir içti, sonra İbni Mes?ud içti. Sonra Peygamberimiz ?Çekil, büzül? buyurdular. Koyunun memeleri büzüldü, eski halini aldı. Bundan sonra Abdullah bin Mes?ud Resûlullahın yanına geldi. ?Yâ Muhammed o söylediğin sözden bana da öğretir misin?? dedi. Resûlullah İbni Mes?ud?un başını sıvazladı ve ?Allahü teâlâ sana rahmet etsin. Sen (hakkı) öğrenebilecek bir çocuksun? buyurdu. Abdullah ibni Mes?ud hemen orada müslüman oldu. Böylece altınca olarak imân etmiş ve Sâbikûn-el evvelîn (ilk müslüman olanlardan) olmuştur. ?İktisâda riayet eden fakir olmaz.? Abdullah ibn-i Mes?ud hazretlerine Resûlullah sorulduğu zaman tir tir titrer ve ter içinde kalırdı. Çünkü O?nun hakkında yanlış bir şey söylemekten korkardı. Konuşurken gayet yavaş, ihtiyatlı, ağır ağır ve sözlerini düşünüp tartarak konuşurdu. Vücudları çok zayıf, bacakları ince idi. Resûl-i Ekrem, birgün eshâba hitâben: ?Siz İbn-i Mes?ud?un vücutca zayıf olduğuna bakmayın, mizânda hepinizden ağırdır? buyurdular. Hikmetli veciz sözleri çoktur. Bunlardan bazıları: ?İnsana helaldan olan fakirlik hali, haramdan gelen zenginlikten hayırlı olmadıkça, imânın hakikatına vâsıl olamaz.? ?Kâmil insan, övüldüğü veya kötülendiği vakit hali değişmeyendir? ?Hayır eken büyük mahsül alır. Şer eken nedâmet biçer.?Dünyada büyük fenâlık şirret-i lisandır (kötü dilli olmak) ? ?Sıkıntısı olan kimse, çok istiğfâr okusun.? ?Bir gün Peygamber efendimiz bize bir doğru çizgi çizdi ve ?Bu insanı Allahü teâlânın rızâsına kavuşturan doğru yoldur? buyurdu. Sonra, bu hattın iki tarafına, balık kılçığı gibi, eğik çizgiler çizip, ?Bunlar da, şeytanların saptırdığı yollardır? buyurdu. O halde, bir kimse Peygamberlere, sünnete tabi? olmadan, doğru yolda yürümek isterse, muhakkak eğri yola sapar. Eğer eline bir şeyler geçerse istidracdır. Ya?nî sonu zarar ve ziyandır. Peygamber efendimizden bizzat işiterek bildirdiği hadîs-i şerîflerden bazıları da şunlardır: ?İktisâda riayet eden fakir olmaz.? ?Said olan kimse başkalarından nasihat alandır.? ?Dünyayı âhirete tercih eden kimseye Allahü teâlâ üç tane belâ verir: Kalbinden hiç çıkmayan sıkıntı, hiç kurtulamayacağı fakirlik ve doymak bilmeyen hırs.? ?Allahü teâlâ dünyayı, sevdiğine de sevmediğine de verir. Âhireti ise ancak sevdiğine verir.? ?İki şeyden birine kavuşan insana gıbta etmek, buna imrenmek yerinde olur. Allahü teâlâ bir kimseye İslâm ilimlerini ihsan eder ve bu da her hareketini, bilgisine uygun yapar. İkincisi, Allahü teâlâ, birine çok mal verir. Bu kimse de malını Allahü teâlânın razı olduğu, beğendiği yerlerde harçar.?


Tarih : 13.04.2011  |  Okunma : 2014 Yazının puanıYazının puanıYazının puanıYazının puanıYazının puanıYazının puanıYazının puanıYazının puanıYazının puanıYazının puanı  

Arkadaşına Gönder
Yazıya Puan Ver


 [31.07.2020] 
 [31.07.2020] 
 [28.07.2020] 
 [25.07.2020] 
 [22.07.2020] 
 [18.07.2020] 
 [14.07.2020] 
 [14.07.2020] 
 [09.07.2020] 
 [08.07.2020] 
 [03.07.2020] 
 [03.07.2020] 
 [28.06.2020] 
 [22.06.2020] 
 [22.06.2020] 
 [16.06.2020] 
 [15.06.2020] 
 [09.06.2020] 
 [09.06.2020] 
 [02.06.2020] 
 [02.06.2020] 
 [27.05.2020] 
 [20.05.2020] 
 [20.05.2020] 
 [13.05.2020] 
 [13.05.2020] 
 [05.05.2020] 
 [05.05.2020] 
 [30.04.2020] 
 [24.04.2020] 
 [12.04.2020] 
 [06.04.2020] 
 [29.03.2020] 
 [21.03.2020] 
 [13.03.2020] 
 [04.03.2020] 
 [03.03.2020] 
 [21.02.2020] 
 [27.01.2020] 
 [17.01.2020] 
 [06.01.2020] 
 [05.01.2020] 
 [25.12.2019] 
 [24.12.2019] 
 [25.05.2011] Hz. Ali'nin (r.a.) Evlatlarına Vasiyeti
 [20.05.2011] Hz.Ömer (r.a) Sevdiği Sözler
 [17.05.2011] Futuhu'l Gayb(abdulkadir Geylani H.Z.) Kalbin Hastalığı
 [17.05.2011] Futuhu'l Gayb(abdulkadir Geylani H.Z.) Halkı Bırakmak
 [17.05.2011] Futuhu'l Gayb(abdulkadir Geylani H.Z.) Dünya ve Hali
 [17.05.2011] Futuhu'l Gayb(abdulkadir Geylani H.Z.) Manevi Ölüm
 [17.05.2011] Futuhu'l Gayb(abdulkadir Geylani H.Z.) İptila
 [17.05.2011] Futuhu'l Gayb(abdulkadir Geylani H.Z.) Hayrı Tavsiye
 [17.05.2011] Futuhu'l Gayb(abdulkadir Geylani H.Z.)
 [18.04.2011] ARILAR ALLAH YAZISI YAZDI
 [16.04.2011] SILA-İ RAHİM
 [16.04.2011] AHİLİK KÜLTÜRÜ
 [13.04.2011] PIRELLI LASTİKLERİ TEKNİK BİLGİ
 [13.04.2011] HİKMETLİ SÖZLER
 [13.04.2011]  Aziz Mahmud Hüdayi Hz.'den Öğütler
 [13.04.2011] SÜLEYMAN ALEYHİSSELAM VE BAYKUŞ
 [12.04.2011] KALB KIRMAK


Bu yazı için henüz yorum yazılmamış.


Adınız Soyadınız


Yorumunuz
karakter daha yazabilirsiniz. 
 
 ÖRGÜ İZMİR AĞRI ÇAN ŞAH örgü ığdır çan şahin

55
dd
dd
ss
aa
 
Sonuçlar ->>>
       Tüm Anketler ->>>
Fikir ve düşüncelerinizi bizimle paylaşmak ister misiniz? Hem de sitemizde kadrolu yazar olarak. Bunun için tek yapmanız gereken yazdığınız bir yazınızı, adınız soyadınız ve vesikalık bir resminizle beraber erdemlirehberim@hotmail.com eposta adresine göndermek.
Kayıtlı yazarımız olmak dışında isterseniz yazınızı yine yayınlatabilirsiniz. Her hangi bir yazınızın sitemiz "Sizden Gelen Yazılar" bölümünde yayınlanmasını isterseniz, buradan bize gönderebilirsiniz.
Fikirleriniz bizim için çok değerlidir...
 
Serbest Kürsü
Belirlenen konularda seviyeli ve özgürce tartışmanın yeni adresi. Serbest kürsüde her türlü görüşe yer var. İçeri girip tartışmaya katılmak için lütfen tıklayın
Şikayet Köşesi
Her türlü kamu kurum ve kuruluşu, özel sektör veya şahıslar hakkındaki şikayetinizi burada dile getirebilirsiniz. Şikayet bildirmek için lütfen tıklayın
Abdurrahman DİLİPAK
Batasuna, DTP ve PKK!
ALİ YALÇIN
EĞİTİMDE TABULAR YIKILMALI
EROL BATTAL
BUGÜN AKLIMA GÜZEL BİR DÜŞÜNCE GELDİ


 
çelik kapı
Copyright © ERDEMLİ FİRMA ve İLÇE REHBERİ 2009. Tüm Haklary Saklıdır.